Điểm sàn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2020 xét tuyển

Điểm sàn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2020: Đã có điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2020 cho tất cả các ngành.

191

Điểm sàn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2020 xét tuyển cụ thể như sau:

1. Mức điểm nhận hồ sơ phương thức xét học bạ THPT

 Điểm sàn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2020 vừa chính thức được công bố. Ảnh minh họa

Điểm sàn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2020 vừa chính thức được công bố. Ảnh minh họa

– Các ngành đào tạo đại học hệ chính quy: Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên theo tổ hợp môn chưa cộng điểm ưu tiên (trừ ngành CNKT ô tô-mã ngành 7510205);

– Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô chương trình chất lượng cao liên kết 2+2 nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên theo tổ hợp môn chưa cộng điểm ưu tiên.

– Đối với ngành Sư phạm công nghệ – mã ngành 7140246 đạt từ 24.0 điểm trở lên (không cộng điểm ưu tiên) và có điểm cả năm lớp 12 đạt giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt từ 8.0 trở lên.

2. Mức điểm đăng ký xét tuyển từ kết quả điểm thi THPT năm 2020

– Các ngành đào tạo đại học hệ chính quy: Mức điểm đăng ký xét tuyển đạt từ 15.0 điểm trở lên theo tổ hợp môn đã cộng điểm ưu tiên; Riêng ngành CNKT ô tô – mã ngành 7510205 điểm đăng ký xét tuyển đạt từ 17.0 điểm trở lên theo tổ hợp môn đã cộng điểm ưu tiên.

– Ngành Sư phạm công nghệ – mã ngành 7140246: Mức điểm đăng ký xét tuyển bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chú ý:

– Mức điểm xét tuyển trên áp dụng chung cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển của mỗi ngành/nhóm ngành.

Tú Anh / thoidai.com.vn